SPIRING Izaak mianowany został w październiku 1637 generalnym poborcą ceł morskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19