STARCZEWSKI Marcin, urn. 1652, opat trzemeszeński, sekretarz koronny; wymurował kościół w Zukowie nad polskiem morzem

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19