STAROSTA Michał był kaprem flotylli kaperskiej Zygmunta Augusta, stworzonej w 1557 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19