PRZEWODOWSKI Stanisław, syn Andrzeja, marynarz; jako kapitan korwety brazylijskiej rozsławił imię Polski zwycięstwem pod Riachuela na La Placie w czasie wojny paragwajskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17