ROSTKOWSKI Feliks, kpt. mar. ur. 15.1.1892 w Siennie, działacz morski i kolonjalny, był naczelnikiem Wydziału Żeglugowego w Dep. Morskim M. P. i H.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18