POŁUBIEŃSKI Aleksander Hilary, um. 1679, marszałek W. Ks. Litewskiego; przyczynił się do zwycięstwa nad Szwedami pod Prostkami 1657, oraz do zawojowania Prus

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17