FARENSBACH Konrad, urn. 1589, zwiedził Europę oraz w 1587 Turcję wraz z Krzysztofem Dzierżkiem

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10