JAKIMOWSKI Marek; jako jeniec wojenny turecki zbuntował w 1621 załogę statku tureckiego na morzu Sródziemnem, oswobodził współjeńców, pobił załogę turecką i w triumfie wkroczył do Rzymu; zdobyte bandery ofiarował papieżowi i kościołowi na Skałce

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12