HUBERT Witold, inżynier morski; ur. 24.VI.1889, marynarz i pisarz morski, odbył podróż na Bliski i Daleki Wschód, studjuje historję marynarki polskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12