KORECKI Samuel, – 1662; w walce z Turkami popadł w niewolę, uszedł z więzienia w Konstantynopolu w 1618 r., napadnięty na pełnem morzu, zagrzał załogę do walki i odpędził statek korsarski

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13