KORNIOWSKI Rudolf, harcerz; wyruszył 8.VII.1932 wraz z W. Wagnerem na żaglówce „Zjawa“ w podróż, w połowie 1933 dopłynął do Brazylji

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13