KOSTKA Jan ze Stangerberga, wojewoda malborski, objął dozór nad kaprami po przeniesieniu flotylli kaprów do Pucka, w 1567, dozorował budowy pierwszego okrętu królewskiego „Smok“ , spuszczonego na wodę w Elblągu w 1572 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13