MORTĘSKI Ludwik, 1466, kasztelan chełmiński, potem wojewoda; wsławił się czynami rycerskiemi przy odzyskaniu Prus dla Polski

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15