MORTESKA Magdalena, urn. 1631, ksieni benedyktynek w Chełmnie, spolszczyła klasztor, ufundowała kolegjum jezuickie w Toruniu

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15