OLEŚNICKI Zbigniew, urn. 1455, kardynał, ochronił w bitwie poi Grunwaldem 1410 Jagiełłę przed ciosem Dypolta, którego zwalił z konia i śmiertelnie zranił.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16