CENTKIEWICZ Czesław, inż. był kierownikiem polskiej ekspedycji polarnej 1932—1933 na wyspę Niedźwiedzią

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8