CHEŁMICKI J. C. C., był generałem portugalskim; badał wyspy Cap Verde i wydał ich opis geograficzny w języku portugalskim.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8