CEJNOWA Florjan, ur. 4.V. 1817 w Sławoszewie, pow. puckiego, um. 26.III.1881, etnograf i pisarz kaszubski; pisał wiele o narzeczu kaszubskiem i szerzył oświatę na Kaszubach.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8