BORZYMOWSKI Marcin, poeta XVII w., napisał pierwszy polski poemat morski „Morska nawigacja do Lubeka r. p. 1651“.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8