BOROWSKI Zygmunt dowodził chorągwią Gryffitów pod Grunwaldem 1410.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8