BOROWIK Józef, ur. 9.III.1891 w Kownie, ichtjolog; jest dyrektorem Instytutu Bałtyckiego; w 1915 brał udział w badaniach ichtjologicznych na rzece Ural, w 1916 na rzece Białej w gub. ufimskiej, 1917—1918 JH był naczelnym ichtjologiem w okręgu kozaków uralskich.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8