BOROWSKI G., inżynier marynarki ros.; opisywał swe podróże morskie w „Tygodniku Illustrowanym“ 1884.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8