Arbitraż bawełny w Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 6, s. 5

Arbitraż bawełny w Gdyni