Arbitraż bawełny w Gdyni. Przed zebraniem komitetu organizacyjnego zrzeszenia interesantów handlu bawełną // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 6, s. 5

Arbitraż bawełny w Gdyni. Przed zebraniem komitetu organizacyjnego zrzeszenia interesantów handlu bawełną