Arbitraż dla bawełny w Gdyni. Prace przygotowawcze posuwają się naprzód // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 47, s. 6

Arbitraż dla bawełny w Gdyni