Aresztowanie warszawskiego inżyniera pod Sopotami // Dzień dobry. – 1939, nr 193, s. 12

Aresztowanie warszawskiego inżyniera pod Sopotami // Dzień dobry. - 1939, nr 193, s. 12