Rozparcelować majątki niemieckie na Pomorzu! Manifestacyjny zjazd rolnictwa w Gdyni w obecności min. J. Poniatowskiego // Dzień Dobry. – 1939, nr 179, s. 2

Rozparcelować majątki niemieckie na Pomorzu! Manifestacyjny zjazd rolnictwa w Gdyni w obecności min. J. Poniatowskiego // Dzień Dobry. - 1939, nr 179, s. 2