Automatyczna Stacja telefoniczna w Gdyni // ABC. – 1929, nr 28, s. 2