Narada w sprawie Gdyni. Rozpoczęła się dziś u Min. Przemysłu i Handlu // ABC. – 1927, nr 127, s. 3