Awanport (przedporcie)

Awanport to akwen portowy (obszar wodny) znajdujący się wewnątrz portu (w obrębie falochronów), w bezpośredniej bliskości redy i wejścia do portu morskiego.

Oddzielony falochronami od morza terytorialnego. Stwarza on przed właściwym wejściem do portu spokojniejszą przestrzeń wodną, na której fala ulega przekształceniu i znacznemu zmniejszeniu wysokości. Przeznaczony jest do wykonywania manewrów przez jednostki pływające wchodzące do portu i wychodzące z niego. W awanporcie znajdować się mogą nabrzeża lub pomosty przeładunkowe. Przylegać do niego mogą niektóre baseny bezpośrednio się z nim łączące.

Awanport gdyńskiego portu oddzielony jest od zachodu, tj. od wód portu wewnętrznego, nabrzeżem Portowym, dwiema ostrogami: Pilotową (Południową), która stanowi przedłużenie nabrzeża Portowego, oraz Oksywską (Północną), która wybiega z brzegu Oksywia. Utworzone przez Ostrogi zawężenie nazywane jest zwyczajowo „przejściem pilotowym” lub „wejściem wewnętrznym”. Od południa styka się Awanport z nabrzeżem Francuskim i Belgijskim oraz wodami Basenu III – Węglowego, a od północy z wodami portu wojennego (Basen X i XI).

Literatura: Stanisław Hueckel, Budowle morskie, T. , Wydawnictwo Morskie, T. 1, Gdańsk 1972; Czesław Kleban, Port Gdynia 1922 – 1972, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DZ. U. 1998 poz. 645); Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria