Awans Związku Strzeleckiego w Gdyni. Utworzenie Morskiego Podokręgu Z. S. // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 34, s. 9

Awans Związku Strzeleckiego w Gdyni. Utworzenie Morskiego Podokręgu Z. S.