Gdynia w dniu swej wielkiej rocznicy. Uroczysty obchód dnia 10 lutego // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 34, s. 9

Gdynia w dniu swej wielkiej rocznicy. Uroczysty obchód dnia 10 lutego