B. dyrektor firmy “Atlantic” przed sądem w Gdyni. Zakończenie postępowania dowodowego // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 13, s. 6

B. dyrektor firmy "Atlantic" przed sądem w Gdyni. Zakończenie postępowania dowodowego