Baczność farmaceuci! // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 161, s. 6

Baczność farmaceuci! // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6
Baczność farmaceuci! // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6