[Staraniem Organizacyj Kobiecych na terenie Gdyni odbędzie się …] // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 161, s. 6

[Staraniem Organizacyj Kobiecych na terenie Gdyni odbędzie się ...] // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6