Bałtycka Baza Masowa

Bałtycka Baza Masowa to spółka powołana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Zakłady Azotowe ‘PUŁAWY’ S.A. do obsługi eksportu polskich produktów chemicznych, a w szczególności nawozów sztucznych

We wrześniu 1996 roku Morski Port Handlowy Gdynia SA (MPHG) oraz Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. podjęły decyzję o utworzeniu spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. Wspólnicy objęli po 50% udziałów. Podejmując decyzję o budowie na terenie gdyńskiego portu terminalu dedykowanego, bezpośrednio przy Basenie III, wspólnicy przyjęli zgodnie, że masa ładunkowa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania BBM będzie pochodziła przede wszystkim z ZA PUŁAWY i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Podjęto również zobowiązanie, iż masa ładunkowa z ww. zakładów będzie miała priorytet w obsłudze przez BBM, dzierżawa będzie trwała przez co najmniej 20 lat, z możliwością przedłużenia.

Stanowiska statkowe znajdują się przy Nabrzeżu Szwedzkim i Nabrzeżu Wendy.
Dogodne rozmieszczenie wyposażenia technologicznego terminali w pierwszej linii
brzegowej (u zbiegu dwóch nabrzeży przeładunkowych, z bezpośrednim dostępem do
strefy I i II układu torowego bocznicy kolejowej ZMPG-a), umożliwia spółce jednocześnie realizację wielu usług przeładunkowych. Terminale BBM pełnią rolę kluczowego węzła transportowego i logistycznego dla nawozów rolniczych, w którym krzyżują się linie różnych gałęzi transportu i gdzie istnieją możliwości skorzystania z dodatkowych usług, na przykład konfekcjonowania towarów.

W 1998 r., na podstawie poręczeń wspólników, spółka otrzymała kredyt i rozpoczęła
budowę terminali. W maju 1999 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie terminalu przeładunków nawozów płynnych, zaś w grudniu 1999 r. został on oddany do eksploatacji.
W 2000 roku spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie terminalu nawozów sypkich.

W chwili obecnej Bałtycka Baza Masowa świadczy szeroki wachlarz usług przeładunkowo-składowych wykorzystując dwa terminale:

Terminal przeładunkowo-składowy ładunków płynnych o pojemności 21.000 m3 przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu roztworu saletrzano-mocznikowego oraz importu ładunków III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i pozaklasowych w relacji bezpośredniej.

Terminal przeładunkowo-składowy ładunków sypkich luzem o pojemności 65.000 ton przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu polskiego siarczanu amonu oraz eksportu, importu lub tranzytu morskiego innych nawozów sypkich takich jak sól potasu, saletrzak, mocznik i inne. Specjalistyczne stanowisko rozładunku wagonów umożliwia obsługę zarówno wagonów samowyładowczych z dolnym oraz bocznym wysypem jak i wagonów typu węglarka. System wysokowydajnych przenośników taśmowych wraz z ładowarką statkową pozwala na sprawny rozładunek wagonów, transport towaru do magazynu oraz załadunek statków, wagonów lub samochodów.

W latach 2001-2002 nastąpiło załamanie eksportu nawozów płynnych, spowodowane restrykcjami nałożonymi przez Unię Europejską na ZA PUŁAWY. Zmiany te spowodowały, iż podjęto decyzję o przebudowie terminalu nawozów płynnych w kierunku przystosowania go do obsługi dodatkowo paliw płynnych i ładunków neutralnych, w celu wykorzystania potencjału spółki do świadczenia innych usług. W 2014 r. podjęto decyzję o budowie terminalu do obsługi ładunków sypkich w workach typu big bag. Terminal został wybudowany i oddany do eksploatacji w 2015 r

W latach 2001-2002 nastąpiło załamanie eksportu nawozów płynnych, spowodowane restrykcjami nałożonymi przez Unię Europejską na ZA PUŁAWY. Zmiany te spowodowały, iż podjęto decyzję o przebudowie terminalu nawozów płynnych w kierunku przystosowania go do obsługi dodatkowo paliw płynnych i ładunków neutralnych, w celu wykorzystania potencjału spółki do świadczenia innych usług. W 2014 r. podjęto decyzję o budowie terminalu do obsługi ładunków sypkich w workach typu big bag. Terminal został wybudowany i oddany do eksploatacji w 2015 r. Dla osiągnięcia powyższego celu spółka w szczególności zakupiła specjalistyczne urządzenia przeładunkowe i wybudowała dodatkowe magazyny o łącznej powierzchni 2.400 m2.

Literatura: Bałtycka Baza Masowa, https://bbm.gdynia.pl/o-firmie,3,pl; Janusz Dąbrowski, Beata Szymanowska, Hanna Klimek, Bałtycka Baza Masowa Spółka z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw, [w:] Studium przypadku. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2019.

Galeria