Barometr ofiarności publicznej na rzecz bezrobotnych zwyżkuje… // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 25, s. 9

Barometr ofiarności publicznej na rzecz bezrobotnych zwyżkuje...