Baseny portu

Baseny o głębokości od 9 do 12 m zajmowały powierzchnię 118,6 ha wraz z Kanałem Przemysłowym

Przylegało do nich 11 nabrzeży, powierzchnia portu zewnętrznego wraz z Kanałem Wejściowym wynosiła 114,6 ha. Wokół basenów o głębokości od 4 do 12 m znajdowało się 19 nabrzeży.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria