Bezrobotni w Gdyni w świetle wyników spisu ludności miasta Gdyni w dn. 18. V. 1936 r. / B. Polkowski // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1939, z. 1, s. 66-68. – Tab.

Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni