Urządzenia specjalne ułatwiające statkom przybijanie

Nabrzeża portowe wyposażone były urządzenia zabezpieczające statki od zderzenia z nabrzeżami w czasie postoju i podczas burzy

Pierwszemu celowi służyło 295 polerów i 205 podwójnych pierścieni, używanych przy cumowaniu statków, oraz 10 schodków kamiennych i 100 drabinek żelaznych. Bezpieczeństwo postoju statku w porcie gwarantowały również założone na wszystkich nabrzeżach drewniane ramy odbojowe. W niektórych przypadkach były one zaopatrzone w specjalne odbijaki faszynowe. Temu celowi służyły też specjalne liny, które statki mogły w razie burzy wynajmować za niedużą opłatą, oraz ustawione przy niektórych nabrzeżach boje, służące do odciągania w czasie burzy statków od nabrzeży.

Literatura: Władysław Gieysztor, Budowa portu w Gdyni. Referat na I Kongres Żeglugi, Księgarnia Techniczna “Przeglądy Technicznego”, Warszawa 1932.

Galeria