Budka Ludwik Bartłomiej

Urodzony 24 sierpnia 1898 r. – zmarł 11 listopada 1939 r. Inżynier mechanik

Urodzony w Lipnie. Odbył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera mechanika rozpoczął 27 stycznia 1930 r. pracę w administracji morskiej na stanowisku inżyniera Wydziału Technicznego Urzędu Morskiego. Po czterech miesiącach (1 maj 1930 r) przeniesiony do warsztatów technicznych, gdzie był zatrudniony do 31 stycznia 1931 r. Od 1 lutego tego roku do 31 marca 1932 r. kierował warsztatem mechanicznym i taborem samochodowym w Wydziale Zarządu Portu Urzędu Morskiego. 1 kwietnia 1932 r. aż do wybuchu wojny powierzono mu kierownictwo Oddziału Urządzeń Przeładunkowych w porcie. Po wkroczeniu Niemców do Gdyni aresztowany jako zakładnik wraz z innymi pracownikami Urzędu Morskiego. zamordowany 11 listopada 1939 w lasach piaśnickich.

Literatura: Zofia Kolanowska, Ryszard Mielczarek, Zasłużeni gdynianie, “Rocznik Gdyński” 1978/1979.

Galeria