Urząd Morski – pierwszy gospodarz portu gdyńskiego / Wojciech Burkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, . [77]1. – Il.

Urząd Morski - pierwszy gospodarz portu gdyńskiego