Budowle tymczasowe portu – lata 1921-1923

Budowle wzniesione w latach 1921 – 1923 miały charakter tymczasowy i składały się z drewnianej konstrukcji tworzącej falochron, który chronił  przystań o długości 150 m. i głębokości 7 m.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1991.  

Galeria