Budżet na rok 1933/34. – Nakładem Komisarjatu Rządu w Gdyni. – Gdynia, 1934