Bunkrowanie

Przyjmowanie na jednostkę pływającą paliwa, dokonywane za pomocą urządzeń brzegowych lub specjalnych jednostek pływających

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria