Capstrzyk w Małym Kacku // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 124, s. 5