Dyrektor portu z Constancy w Gdyni // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 124, s. 5