Centrala Zakupu Złomu Polskich Hut Żelaznych [w:] Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni 1932-1933, s. 18-21

Centrala Zakupu Złomu Polskich Hut Żelaznych