Charakterystyka stosunków hydrograficznych strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk – Sopot – Gdynia). – Gdańsk, 1964

Charakterystyka stosunków hydrograficznych strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia). - Gdańsk, 1964

Charakterystyka stosunków hydrograficznych strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia). - Gdańsk, 1964