Szata roślinna strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk – Sopot – Gdynia) / Jerzy Szukalski. – Gdańsk, 1966

Szata roślinna strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia)

Szata roślinna strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk - Sopot - Gdynia)